Om forfatteren til Kend de spiselige vilde planter

Helle Buchardt Boyd

Helle Buchardt Boyd er uddannet som bromatolog og toksikolog fra Landbohøjskolen, hvor hun også har haft kurser i spiselige og giftige planters botanik. Hun er selv en ivrig samler af spiselige planter, nødder, frugter og bær, som bliver tilberedt til glæde for de nærmeste.

Til daglig arbejder hun med risikovurderinger af kemiske stoffer i fødevarer, og rådgiver om godkendelse af nye fødevarer

 

Om forfatteren Torben Stenstrup

torben stenstrup

Med afsæt i bogen ”Tak for donationen, Hr. Fond” har Torben Stenstrup inspireret ildsjæle i hele landet til strategisk projektudvikling i foreningslivet og bidraget til succesfulde donationer fra fonde og puljer.

Torben har været KFUM-Spejder i mere end 30 år, er formand for Fritidsudvalget i Næstved Kommune og har i mere end 10 år understøttet foreninger som selvstændig konsulent.

Med en stor indsigt i både foreninger og kommuners virkelighed, og et stort hjerte for det folkeoplysende foreningsarbejde, har Torben skrevet ”Forandring i forening” som et redskab til at opnå succesfulde partnerskaber.

Torben er født i 1973, er uddannet civiløkonomi – HD(r) fra CBS og har ledelseserfaring fra erhvervslivet og frivillige organisationer.

Torben er stifter af virksomheden Foreningsudviklerne, der styrker ildsjæle i lokalforeninger, landsorganisationer og almennyttige organisationer i at få større succes med deres frivillige indsats.