Tak for donationen, hr. Fond

forside-tak-for-dona-web-tTorben Stenstrup

Tak for donationen, Hr. Fond
- ram plet når du søger om penge til dine projekter

136 sider, indbundet
Illustreret af Bettina Brønnum Reimer
298,- kr.

Bestil bogen via email her

 ”Tak for donationen, Hr. Fond” er skrevet til dig som er ildsjæl i det frivillige arbejde i en forening eller organisation i Danmark. Når du har læst bogen er det hensigten at du er i stand til at beskrive et godt og slagkraftigt projekt, der kan styrke din organisation og gøre en forskel for en målgruppe af mennesker. Derefter vil du kunne skrive en ansøgning til en fond eller pulje, som har bedre chancer for at komme igennem nåleøjet, så jeres projekt kan realiseres med en donation fra fonde eller puljer.

Indhold:

Bogen indeholder 10 kapitler og en stribe bilag der går i dybden med de udfordringer du står overfor, når du skal beskrive et rigtig godt projekt og skaffe pengene til det.
Kapitel 1 giver dig en kortfattet introduktion til de væsentligste pointer om fundraising.

Kapitel 2 giver inspiration til hvordan du får overblik over den virkelighed, som din forening befinder sig i, og som er afsættet til et godt projekt.

Kapitel 3 præsenterer dig for 6 konkrete værktøjer til at gennemføre strategiske analyser af din forening og den omverden, den er en del af. Sammen med forslag til hvordan du kan gennemføre analyserne så flere i din forening engageres og inddrages i arbejdet, skulle det gerne lede frem til udviklingen af en konkret projektidé.

Kapitel 4 er en gennemgang af de elementer, du bør tage med, når du skal formulere projektideen i en projektbeskrivelse, der kan understøtte ansøgningen til bidragsydere.

Kapitel 5 beskriver private fonde og velgørende organisationer, og giver dig indblik i en verden, som du får bedre succes med at sende ansøgninger til, når du kender nogle af mekanismerne nærmere.

Kapitel 6 fortsætter hvor kapitel 5 slap, blot med fokus på de offentlige puljer.

Kapitel 7 giver dig tips til hvordan dit projekt kan vinkles i forhold til de fonde eller offentlige puljer, hvor du får det største match mellem projekt og fondens kriterier. I øvrigt får du ideer til hvordan du skaffer navne og oplysninger på de fonde, der er relevante at søge.

Kapitel 8 kommer med et bud på en skabelon til den gode ansøgning.

Kapitel 9 beskriver væsentlige pointer i den samlede proces fra den første projektidé og til den endelige afslutningsrapport for det gennemførte projekt er udarbejdet.

Kapitel 10 samler op på de væsentligste skridt i opskriften på et succesfuldt arbejde med fondsansøgninger.

Forfatter:

Bogen er skrevet af Torben Stenstrup, der har arbejdet med fundraising og strategisk projektudvikling i det frivillige foreningsliv siden 1993. Torben driver sin egen konsulentvirksomhed, og er derudover engageret som frivillig KFUM-Spejder i Herlufmagle og hos KFUM-Spejderne i Danmark.

Anbefaling:
For tyve år siden var fundraising et velkomment supplement til en frivillig organisations virksomhed, hvis foreningen havde et usædvanligt eller lidt større projekt, som den gerne ville gennemføre. I dag er fundraising en nødvendighed, hvis foreningen vil gøre en forskel i samfundet, der rækker ud over det selvfølgelige.

Fonde giver penge for at gøre en forskel. De giver penge til et formål, og ikke til en aktivitet. De betaler ikke mursten for at få smukke huse; de betaler mursten for at få huse, der gør en forskel. Og hvis ikke ansøgningen fortæller klart hvilken forskel, bevillingen vil gøre, behøver I ikke at håbe: I får et afslag.

Læs denne bog grundigt. Gennemfør dens analyser på din egen forening og brug dens systematik når I skal ud at rejse penge. Den vil være prisen værd 100 gange!

Lars Kolind
Bestyrelsesformand i Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden)

Bestil bogen via email her